Η σχολή πραγματοποιεί μαθήματα αρτοποιίας σε μικρούς της φίλους! Η επόμενη γενιά σπουδαίων Ελλήνων αρτοποιών προετοιμάζεται!

Baker’s college – Grivas D Group